Měříme, ladíme a vylepšujeme, aby pro vás prohlížení webu bylo co nejpříjemnější. Proto si potřebujeme ukládat data o používání webu.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

1. Úvod

1.1. V tomto ustanovení jsou popsané zásady, jak společnost MALESACH s.r.o., IČO: 02428857, se sídlem Napajedla 522/30, Znojmo, 669 02, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 81215 vedenou u Krajského soudu v Brně (dále jen „prodávající“, „provozovatel“, „MALESACH“), nakládá s osobními údaji a upravuje pravidla zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.malesach.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků malesach.cz, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. Při práci s osobními údaji zákazníků a uživatelů působí provozovatel jako správce. Prodávající určuje, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Typy zpracovávaných údajů

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky – zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Hlavně pracuje s osobními údaji, které jí sami poskytnete při registraci na malesach.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky. K těmto údajům patří e-mailová adresa a v případě zákazníků dále i jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt a platební údaje. Následně můžete dobrovolně doplnit další údaje jako například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.2. Údaje získané prostřednictvím cookies – pro lepší efektivitu reklamních kampaní a vylepšení produktové nabídky vyhodnocujeme informace o zboží, které jste prostřednictvím našich stránek zakoupili nebo které Vás zajímá. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies, souhlasíte s jejich užitím a na webových stránkách malesach.cz setrváte, tak má provozovatel přístup k údajům o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách www.malesach.cz. 

2.3. Údaje z Facebooku a Googlu – při registraci přes Facebook nebo Google, poskytujete přístup k Vašemu veřejnému profilu. Jde tedy pouze o veřejně přístupné údaje z vašeho profilu, jako Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věkovou kategorii a údaj o pohlaví. Dále poskytujete údaje o datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a o e-mailové adrese. Poskytnuté veřejné informace se řídí dle Vašeho nastavení.

3. Účely zpracování osobních údajů

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky a splnění smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem, potřebujeme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje následující aktivity: zalistování objednávky, zpracování objednávky, zaplacení objednávky a doručení objednávky. V případě neposkytnutí výše zmíněných údajů nemůžeme Vaši objednávku vyřídit.

3.2. Pro prezentaci nabídky našich produktů zasíláme zákazníkům obchodní sdělení. K zasílání obchodních sdělení využíváme primárně emailovou adresu. O významných slevových akcích na produkty informujeme ojediněle formou SMS. V těchto případech zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které zákazníci na malesach.cz již zakoupili. Důvodem zpracování je realizace oprávněných zájmů provozovatel v podobě omezeného přímého marketingu. Provozovatel tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas. Na druhou stranu Vám umožňujeme kdykoli se z odběru obchodních sdělení odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na malesach.cz zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas získáváme vytvořením registrace na VznikloTo. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení. V případě odvolání souhlasu, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů provozovatele.

3.3. Pro prezentaci nabídky našich produktů uživatelům zasíláme obchodní sdělení. K zasílání obchodních sdělení využíváme primárně emailovou adresu. Obchodní sdělení Vám zasíláme jen tehdy, pokud od Vás máme souhlas se zpracováním osobních údajů k tomuto účelu. Souhlas je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení je možné plně využívat naše webové stránky. Souhlas pro MALESACH udělujete v průběhu registrace na malesach.cz. Registraci na malesach.cz mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagaci značky zpracováváme při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je tedy možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Souhlas je zcela dobrovolný. Uvedenými daty získává provozovatel statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné zefektivnit reklamu nebo uzpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo také co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. 

3.5. V případech, kdy nás kontaktujete, např. mimo pracovní dobu, tak nám můžete sdělit e-mail nebo telefonní číslo. V tomto případě souhlasíte s tím, že budou použity jen ke zmíněnému účelu a nebudou využívány pro jiné účely.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

4.1. Uživatelé i zákazníci VznikloTo mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na daný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebo vznesením námitky proti zpracování osobních údajů na e-mailové adrese info@malesach.cz.

4.2. Cookies – v případě, že chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, je třeba změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. Pokud zakážete na stránkách MALESACH ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. 

5. Přístup k údajům

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány provozovatelem a jeho zaměstnanci. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům, jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po ukončení pracovního poměru.

5.2. Provozovatel jako správce pověřuje také zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro prodávajícího k účelům a způsobem, které provozovatel stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které využíváme, patří:

 • Zásilkovna s.r.o. (doručování zásilek)
 • Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o. (přepravní společnosti)
 • Google, LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing) 
 • ThePay.cz, s.r.o. (platby)
 • Mailchimp - c/o The Rocket Science Group, LLC (e-mailing)

6. Doba zpracování údajů

6.1. K splnění smlouvy drží provozovatel osobní údaje po celou dobu, po kterou se objednávka vyřizuje. Do této doby se počítá i doba zaplacení a doručení zboží. Dále má provozovatel zákonnou povinnost archivovat účetní doklady a v nich obsažené osobní údaje.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu trvání souhlasu s jejich zasíláním. Zákazníkům jsou obchodní sdělení zasílána po dobu, než se odhlásí z jejich odběru, nebo také do doby než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.3. S údaji získanými pro marketingové účely prostřednictvím cookies pracujeme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies máte povoleno ve svém prohlížeči, nebo také do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vycházejících z právních předpisů, které se na provozovatele vážou.

7. Vaše práva

7.1. Dle nařízení ochrany osobních údajů (GDPR) se můžete na nás obrátit a požadovat:

 • Informace o osobních údajích, které užíváme, ohledně účelu a povaze nakládání s osobními údaji, včetně informací o případných příjemcích osobních údajů působících mimo naši společnost.

 • Přístup k údajům, které jste sdíleli s MALESACH vytvořením registrace nebo objednávky. V případě uplatnění daného práva Vám sdělíme přesně, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám budou na vyžádání zpřístupněny v zákonné lhůtě.

 • Opravy osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pokud o Vás máme chybné osobní údaje, tak nám to prosím sdělte a opravíme to.

 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu, např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů. Jestliže se domníváte, že nakládáme s osobními údaji v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

 • Odstranění osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro výše uvedené účely, nebo pokud již provozovatel nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte.

7.2. Dále mohou zákazníci a uživatelé odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení, nebo vyhodnocováním nákupních preferencí. V případě, že odvoláte souhlas, tak provozovatel ukončí zpracování osobních údajů pro dané účely.

7.3. Kromě výše uvedených práv máte dále možnost obrátit se v případě porušení povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. Pro naši společnost je bezpečnost vašich osobních údajů na prvním místě. Zpracovávání osobních údajů je plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Při nakládání s osobními údaji klademe velký důraz na technické a organizační zabezpečení osobních údajů.

8.2. Všechny osobní údaje v elektronické formě se ukládají do systémů, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů pravidelně testujeme a zlepšujeme.

9. Kontakt

9.1. V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se prosím na nás obraťte. Můžete nás kontaktovat buď e-mailem na adrese info@malesach.cz, nebo na telefonním čísle +420 734 327 827.

Ve Znojmě dne 1. 6. 2019.